Pod pojmom 'reparacija' podrazumijeva se zamjena svih ćelija. U pojedinim slučajevima potrebno je zamijeniti i elektroniku.